S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení.

 


OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

1. Objednávka:


Objednávky zboží je možno realizovat internetovým obchodem, e-mailem, telefonicky. Potvrzením objednávky zákazník souhlasí, že v případě zrušení objednávky zákazníkem po vyzvednutí zboží ze skladu přepravní firmou, bude zákazníkovi účtovaná cena dopravy (tam i zpět). Na veškeré přijaté objednávky (přes eshop, emailem, telefonicky) platí tyto obchodní podmínky.

2. Cena:


Cena platná v době závazné objednávky zákazníkem a potvrzená společností je pro společnost závazná. Ceny platné pouze přes e-shop. Doporučujeme se předem informovat o stavu zásob.

4. Způsob dopravy, vyzvednutí:

Zboží zasíláme přepravní službou - do 48hodin nebo dle aktuální skladové dostupnosti. Osobní odběr v Českých Budějovicích nebo Pardubicích. 

Přepravní službu pouze zprostředkováváme. Každý zákazník si může přepravu zajistit sám. V případě vrácení zboží, výměny zboží, reklamace zboží (pokud nebyla objednána extra záruka) si každý zákazník kupující na IČO, platí cenu dopravy na vlastní náklady.

5.Cena dopravy:

Cena dopravy se objeví při přidání zboží do košíku. Cena dopravy platí pouze v ČR.

6. Platba za zboží:

Dobírkou, zálohovou fakturou (platba předem), online platba, platba kartou, hotově (při osobním odběru).

Upozornění: při platbě dobírky kartou přepravní firmě si účtuje přepravní firma poplatek 1,8% z celkové částky dobírky.

7. Záruční podmínky:

Záruční doba všem osobám používajícím výrobek pro účely podnikání není stanovena obč. zák. a stanoví ji konkrétní dovozce či výrobce. Záruka u všech výrobků zboží na těchto internetových stránkách je 24 měsíců není-li uvedeno jinak.

Záruční podmínky bateriových vozíků: záruční doba u vozíků s bateriovým pohonem (typy CBD, CDD) se dělí: 24 měsíců na vozík, 12 měsíců na lithiovou baterii a 6 měsíců na gelovou baterii. Uživatel je povinen provádět kontrolu vozíku (typy CBD, CDD) po 1 roce provozu. Cena prohlídky je 2 990,- Kč bez DPH obsahuje dopravné, práci servisního technika a technickou kontrolu dle novely ČSN 26 88 05, zákon 262/2006 Sb., NV 378/2001 Sb., ČSN 1726-1. Pro zachování záruky musí být tato kontrola provedena výhradním dodavatelem značky HELI firmou Gekkon International s.r.o.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE: na závady způsobené mechanickým poškozením zboží, tj. přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje (např. kolečka, zarezlé čepy), neodbornou manipulací, elektrickými výboji (elektrostatické, magnetické pole nebo napěťovou špičkou), užíváním zboží v rozporu s obvyklým způsobem užívání (např. používání zboží v mokrém, chemickém prostředí) a porušením pravidel užívání a obsluhy uvedených v manuálu. Záruka zaniká v případě jakéhokoliv zásahu do zboží zákazníkem.

Kupující je povinen, pokud se s prodávajícím výslovně nedohodne jinak, předat prodávajícímu reklamované zboží či jeho díl spolu s veškerým příslušenstvím, které mu bylo dodáno.Dopravu (přepravu) reklamovaného zboží si každá firma kupující na IČO hradí na vlastní náklady, nebo můžeme dopravu zprostředkovat.

Pokud si zákazník objednal se zbožím Extra záruku veškeré náklady hradí prodávající.

Reklamace se uplatňuje emailem a musí obsahovat přesnou specifikaci výrobku i vady. Prodávající rozhodne o řešení reklamace nejpozději do 5 pracovních dnů. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od rozhodnutí řešení reklamace. Existence i oprávněných důvodů k reklamaci nezbavuje kupujícího povinnosti dodržet všechny své povinnosti včetně platebních povinností.

Adresa pro doručování a vyzvedávání reklamací: v našem středisku nebo po dohodě přímo u výrobce.

8. Reklamace dodávky:


Jestliže při dodání bude poškozeno zboží, sepište před převzetím s dopravcem protokol o rozsahu poškození, nebo zboží nepřebírejte. Bez sepsání škody s přepravcem, nemusí být reklamace uznána!

9. Lhůta pro vrácení zboží:

Kupujete-li zboží jako soukromá osoba (ne podnikatel), máte v souladu se zákonem č. 367/2000 možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (toto ustanovení platí při objednávce přes e-shop nebo emailem). V případě vrácení zboží nás prosím kontaktujte a písemně uveďte emailem, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla prodejního dokladu, data nákupu a Vašeho čísla účtu či adresou pro vrácení peněz. Následně zašlete kompletní nepoužité zboží v originálním obalu spolu s dokladem o koupi zpět na naší adresu. Zboží musí být ve 100% stavu (nepoužívané, neodřené atd.) jinak není možné vrátit částku za zboží. Neposílejte zboží na dobírku. Finanční částka za vrácené zboží Vám bude vyplacena do 5 dnů po obdržení a kontrole vráceného zboží. Zboží musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace).

10. Ostatní ujednání:


Firma Michal Zeman, prohlašuje, že vaše poskytnutá data budou považována za osobní a tedy dle zákona 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) Vám zaručuje jejich ochranu, že je v žádném případě neposkytne třetí osobě, a že je bude využívat výhradně pro svoji vlastní potřebu.

11. Ochrana osobních údajů:

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES:

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

12. Práva a povinnosti smluvních stran:

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.


Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.“

 

Název společnosti:

Michal Zeman, Karla Uhlíře 2190/10, 370 06 České Budějovice, IČ: 72130806

 

 

MTVmODBkNG